Presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2013