firma-fundacion

La Fundació Magín Pont Mestres i Antonio Lancuentra Buerba

La nostra vinculació amb la universitat, amb la Càtedra d’Hisenda Pública i Dret tributari de la històrica Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Barcelona, actual departament de Dret financer i tributari a les Facultats de Dret i d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, s’evidencia a través de la Fundación Magín Pont Mestres y Antonio Lancuentra Buerba, creada el febrer de 1976.

Aquest ha estat i és el centre de formació contínua dels nostres professionals i el fòrum permanent de diàleg entre acadèmics i professionals del sector. És també, un instrument actiu d’innovació i desenvolupament de relacions internacionals.

Per a més informació: www.fundacionpontylancuentra.org