• fiscal.jpg

Dret tributari

Aquesta és l’especialitat jurídica que féu néixer el despatx i la que l’ha situat entre les principals firmes espanyoles del sector.

La normativa tributària canvia contínuament i una empresa/contribuent precisa un bon assessorament per part d’especialistes que estiguin perfectament actualitzats, i que sàpiguen veure les oportunitats i els beneficis fiscals, així com advertir de les incidències o amenaces.

  • Assessorament fiscal i comptable, i presentació de les liquidacions tributàries.  
  • Emissió de dictàmens sobre qüestions jurídico-tributàries.
  • Planificació fiscal societària i familiar/personal.
  • Optimització de les estructures societàries internacionals. 
  • Representació davant les Hisendes Públiques, defensa davant els Tribunals Econòmic-administratius i  la Jurisdicció Contenciós-administratiu.