procesal.jpg

Dret processal

El nostre Departament de Processal, des de 1989, compta amb una àmplia experiència i formació en la resolució i l’assessorament en el camp del Dret Civil. El coneixement exhaustiu de les diferents institucions jurídiques civils i el seu tractament jurisprudencial són imprescindibles per resoldre satisfactòriament els conflictes que sorgeixen als nostres clients.

La nostra labor no solament es centra en la seva vessant contenciosa, intervenint en la defensa dels interessos dels nostres clients en tot tipus de procediments i recursos seguits davant Jutjats i Tribunals de Justícia fins a la seva conclusió, sinó també prestant el nostre assessorament legal en totes les nogeciacions amb tercers que en la vida diària es presenten als nostres clients, evitant possibles futurs conflictes o solucionant-los.

A més, aquest departament ofereix als seus clients assessorament en tot tipus de contractes civils, emissió de dictàmens i informes sobre qualsevol tipus de contracte o negoci jurídic.

En particular es centra en les diferents àrees de coneixement:

  • Contractació civil.
  • Drets reals
  • Dret hereditari
  • Associacions i fundacions
  • Arrendaments
  • Propietat horitzontal