mercantil.jpg

Dret mercantil

La vida de les empreses no pot ser ni romandre aliena a l'Ordenament Jurídic. El nostre Departament mercantil es posa a la seva disposició amb la finalitat d'ajudar-lo a resoldre totes les qüestions que se li plantegin, ja sigui en l’ordre societari, contractual, o en qualsevol altre, amb el ferm objectiu d’harmonitzar l'autonomia de la voluntat amb l'ordenament vigent.

Constitució d’empreses.

  • Adquisició i venda d’actius, societats, i ofertes públiques d’adquisició d’accions
  • Fusions, escissions i reestructuracions.
  • Societats de capital-risc i altres fórmules de promoció de l’activitat econòmica.  
  • Empreses familiars: protocol familiar, planificació successòria.
  • Contractes de comptes de participació.
  • Contractes de joint venture, franquícia, agència i distribució.
  • Marc jurídic internacional nascut del common law.
  • Clubs esportius i societats anònimes esportives.