Dret concursal

El nostre Departament de Dret Concursal assisteix a les persones jurídiques i físiques amb la finalitat d’optimitzar i agilitzar la sortida ordenada de la seva situació financera concreta, posant en comú als diversos professionals de les diferents àrees, ja sigui fiscal o laboral.

La dimensió jurídica dels concursos i la seva especial singularitat, exigeix de professionals amb àmplia experiència, amb la finalitat de garantir la bona fita cercada.

En concret oferim assessorament dels següents assumptes:

 • Assessorament durant la fase preconcursal.
 • Sol·licitud de concurs voluntari.
 • Preparació del conveni amb creditors.
 • Renegociació dels deutes extrajudicials.
 • Assessorament durant la fase de liquidació.
 • Estructuració de inversions en actius y passius concursals.
 • Incidents concursals.
 • Responsabilitat d’administradors.
 • Direcció lletrada i assessorament en procediments concursals.
 • Representació a Creditors.
 • Reclamacions davant altres responsables.
 • Defensa del crèdit.
 • Reestructuracions de grup.
 • Negociació amb bancs i entitats financeres.
 • Estructuració de paquets de garanties.
 • Adquisició d’actius i deute d’empreses en crisi.
 • Refinançament y reestructuració de deute.