DIÀLEG AMB EL MINISTERI D’HISENDA PER MILLORAR LA FISCALITAT DE LES EMPRESES

La Comissió d’Assumptes Jurídics i Fiscals de la Cambra de Comerç de Barcelona, presidida pel Professor Joan-Francesc Pont Clemente, tindrà lloc el 4 de juliol de 2014, a les 10.30 h.

En aquesta reunió, coordinada per la Professora Maria Dolors Torregrosa,  es mantindrà una trobada amb la Sra. Begoña García-Rozado González, de la Subdirecció General de Tributs de les Persones Jurídiques.